Bảng giá Hilge, Siemens, Verder, Ritz asia Vietnam_ANS Vietnam


Code Brand Description
CP 11 HILGE Germany – Pump type: Hilge Hygiana Super – 1/3
  Q = 3 ~ 5 m3/h;     H = 50 m;      Phoát bôm: 19X
– Mot Type:     DN 90 L/2
       D/Y 230/400V;      IP 55;    7,9/4,52A;     2,2 kw cos j 0,86;      50 hz ;       2850 min-1
THANH TRÙNG 2
CP 15 Siemens –          Pump type : 25 – 160  F /  0,75 /  2
       Q = 5 m3/h ;     H = 18 m
Motor : Siemens Type : 1 LA 5080 – 2AA19 – Z – F
        3F ;   Y/D  230 /400V ;     3,1 / 1,76A ;   0,75 kw ; cos j  0,83 ;      50 hz ;      2850 min-1
CÔ ĐẶC
CP 3 HIGLLE Germany –          Pump type: Hilge EURO Hygia – B – Super – I/25A
         –  No :22/96/113683
   Q =  4  m3/h;     H = 30 m;   Phoát bôm : 19X
–          Mot Type:     LS  90 SL          – No : 473456 – 004
  230/400V;       5,7/3,3 A;     1,5 kw;        2900 min-1
CP 25 HIGLLE Germany –          Pump type: Hilge EURO Hygia – B – Super – I/30A
         –  No :22/96/113968
   Q =  2.1  m3/h;     H = 28 m;   Phoát bôm : 19X+19D
–          Mot Type:     LS  90 L          – No : 564321 – 004
  230/400V;       7,6/4,4 A;     2,2 kw;        2900 min-1
CIP
BƠM CIP ĐI HIGLLE Germany Pump Type : MAXANA – B – 32 – 160 / 5,5 / 2
No : 44 / 95 / 7457 ;      Q = 20 m3/h ;     H = 32 m
Mot : LS  112 MG              ; No : 395309/001
P = 5,5 kw;   I = 11,7/6,7 A;  400/690 V;  2900 min-1
BƠM CIP VỀ HIGLLE Germany Type : SIPLA – PLOC 28          ; No : 06 . 97 . 9338
Mot : 1 LA 5113              ; No : H 784 538301001
P = 4 kw ;   I = 8,8/5,1 A ;   400/690 V ;  1450 min-1
TIỆT TRÙNG
MP 32/33 VERDER Pump Type : G10 XDSGHFE  E
Ser No : – 89182   ;  P = 3 kw
               – 89183
Mot : CE  VEM motor Gmbh Wernigerode Germany
    V                 Hz       Cos j          A           Rpm       Kw
400/690 D/Y   50         0,75        7,4/4,3       700         3
380/420 D       50      0,77/0,72      7,5        690/705
660/690 Y       50     0,77/0,75      4,3        690/700
   480 D            60         0,75           7,4           840       3,6
460/500 D       60      0,77/0,72    7,4/7,6     830/845
CP 36 HILGE Germany Pump Type : HIGIANA –  CN – II/5
     Q = 50 m3/h  ;              H = 130 m
Mot : CE Elektromotoren Made in UK
    P = 11 kw  ;    U = 400/690 V ;  n = 2910 1/mim ;
    I = 21,4 ~ 12,4 A  ;            Cos j = 0,85
THÁP GIẢI NHIỆT
CP 30 Pump RITZ Type : 100 – 200 . 1 NF
   No : 3371872 ;      Q = 150 m3/h ;    H = 40 bar
Mot Type : C 200 LK – 02 B3           P = 30/33,5 kw
   I = 53 A ;        U =  380/420 V ;       n = 3000min-1
CP 29 Siemens Pump Type : 40 – 125.2F / 4 / 2
Pump : Ritz No : 3371874   ; Q = 40 m3/h ; H = 22m ; 1KG /DM3
Mot Type : 1 LA 5113 – 2AA69 – Z      ; n = 2885 min-1
No : EH 782 5842 01 011   ;  I = 7,9/4,55 A  ; P = 4 kw

Bảng giá, Hilge, Siemens, Verder, Ritz asia Vietnam_ANS Vietnam, Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: