Bảng giá JJ Automation Vietnam_ANS Vietnam


JJ Automation Partnumber
Electric Valve Actuators > Assemblies > Part Numbers (Assembly codes)
ALVE & ACTUATOR ON-OFF FAILSAFE MODULATING
GENERIC VALVE & ACTUATOR VALVE & ACTUATOR VALVE & ACTUATOR
ASSEMBLY ASSEMBLY ASSEMBLY ASSEMBLY
NUMBER
SPECIFIC SPECIFIC SPECIFIC
PART No PART No PART No
J3-1100 J3-1103 J3-1104 J3-1105
HQ-1103
J3-1110 J3-1113 J3-1114 J3-1115
HQ-1113
J3-1100E J3-1103E J3-1104E J3-1105E
J3-1110E J3-1113E J3-1114E J3-1115E
J3-1300 J3-1303 J3-1304 J3-1305
HQ-1303
J3-1310 J3-1313 J3-1314 J3-1315
HQ-1113
J3-2100 J3-2103 J3-2104 J3-2105
HQ-2103
J3-2110 J3-2113 J3-2114 J3-2115
HQ-2113
J3-2100E J3-2103E J3-2104E J3-2105E
J3-2110E J3-2113E J3-2114E J3-2115E
J3-2200 J3-2203 J3-2204 J3-2205
J3-2210 J3-2213 J3-2214 J3-2215
J3-2300 J3-2303 J3-2304 J3-2305
J3-2310 J3-2313 J3-2314 J3-2315
J3-2400 J3-2403 J3-2404 J3-2405
J3-2410 J3-2413 J3-2414 J3-2415
J3-2600 J3-2603 J3-2604 J3-2605
J3-2610 J3-2613 J3-2614 J3-2615
J3-2710 J3-2713 J3-2714 J3-2715
J3-2810 J3-2813 J3-2814 J3-2815
J3-2910 J3-2913 J3-2914 J3-2915
J3-3710 J3-3713 J3-3714 J3-3715
J3-3730 J3-3733 J3-3734 J3-3735
J3-3740 J3-3743 J3-3744 J3-3745
J3-3810 J3-3813 J3-3814 J3-3815
J3-4100 J3-4103 J3-4104 J3-4105
J3-4110 J3-4113 J3-4114 J3-4115
J3-4200 J3-4203 J3-4204 J3-4205
J3-4210 J3-4213 J3-4214 J3-4215
J3-4310 J3-4313 J3-4314 J3-4315
J3-4400 J3-4403 J3-4404 J3-4405
J3-4410 J3-4413 J3-4414 J3-4415
J3-4500 J3-4503 J3-4504 J3-4505
J3-4510 J3-4513 J3-4514 J3-4515
J3-4610 J3-4613 J3-4614 J3-4615
J3-4810 J3-4813 J3-4814 J3-4815
J3-4910 J3-4913 J3-4914 J3-4915
J3-6100 J3-6103 J3-6104 J3-6105
J3-6110 J3-6113 J3-6114 J3-6115
J3-6200 J3-6203 J3-6204 J3-6205
J3-6210 J3-6213 J3-6214 J3-6215
J3-6410 J3-6413 J3-6414 J3-6415
J3-6510 J3-6513 J3-6514 J3-6515
J3-6610 J3-6613 J3-6614 J3-6615
J3-6700 J3-6703 J3-6704 J3-6705
J3-6710 J3-6713 J3-6714 J3-6715
VALVE & ACTUATOR GENERIC AIR OPEN – AIR CLOSE AIR OPEN – SPRING CLOSE
ASSEMBLY
NUMBER DOUBLE ACTING SINGLE ACTING OR
SPRING RETURN
CH-1100 CH-1101 CH-1102
CH-1110 CH-1111 CH-1112
CH-1100E CH-1101E CH-1102E
CH-1110E CH-1111E CH-1112E
CH-1300 CH-1301 CH-1302
CH-1310 CH-1311 CH-1312
CH-2100 CH-2101 CH-2102
CH-2110 CH-2111 CH-2112
CH-2200 CH-2201 CH-2202
CH-2210 CH-2211 CH-2212
CH-2300 CH-2301 CH-2302
CH-2310 CH-2311 CH-2312
CH-2400 CH-2401 CH-2402
CH-2410 CH-2411 CH-2412
CH-2600 CH-2601 CH-2602
CH-2610 CH-2611 CH-2612
CH-2710 CH-2711 CH-2712
CH-2810 CH-2811 CH-2812
CH-2910 CH-2911 CH-2912
CH-3710 CH-3711 CH-3712
CH-3740 CH-3741 CH-3742
CH-3810 CH-3811 CH-3812
CH-4100 CH-4101 CH-4102
CH-4110 CH-4111 CH-4112
CH-4200 CH-4201 CH-4202
CH-4210 CH-4211 CH-4212
CH-4310 CH-4311 CH-4312
CH-4400 CH-4401 CH-4402
CH-4410 CH-4411 CH-4412
CH-4500 CH-4501 CH-4502
CH-4510 CH-4511 CH-4512
CH-4610 CH-4611 CH-4612
CH-4810 CH-4811 CH-4812
CH-4910 CH4911 CH-4912
CH-6100 CH-6101 CH-6102
CH-6110 CH-6111 CH-6112
CH-6200 CH-6201 CH-6202
CH-6210 CH-6211 CH-6212
CH-6410 CH-6411 CH-6412
CH-6510 CH-6511 CH-6512
CH-6610 CH-6611 CH-6612
CH-6700 CH-6701 CH-6702
CH-6710 CH-6711 CH-6712

Bảng giá JJ Automation Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: