Bảng giá Hopeway Vietnam_ANS Vietnam


Hopeway Parlist
No Model Name DN PN/ANSI Actuator
CV3000 SERIES OF GLOBE CONTROL VALVES
1 HLS Small-caliber single-seat
control valve
20,25mm ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
2 HLC small-caliber cage-guided
single-seat control valve
20,25mm

ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa

Diaphragm
3 HTS Single-seat Control Valve

40,50,65,80,1
00,125,150,20
0,250,300mm

ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
4 HSC Cage-guided Single-seat
Control Valve

40,50,65,80,1
00,125,150,20
0mm

ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
5 HCB Blanced Cage-guided
Control  Valve

40,50,65,80,1
00,125,150,20
0,250,300mm

ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
6 HCU Imblanced Cage-guided
Control Valve
40,50,65,80,1
00,125,150,20
0mm
ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
7 HPS High-pressure Single-seat
Control Valve
25,40,50,80mm ANSI900,1500,2500
.JIS63K.
Diaphragm
8 HPC High-pressure Cage-guided
Control Valve

40,50,80,100,
150,200mm

ANSI900,1500,2500
.JIS63K.
Diaphragm
9 HLAS Small-caliber Single-seat
Angle Valve
20,25mm ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
10 HAA Single-seat Angle  Valve

40,50,65,80,1
00,150,200mm

ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
11 HAC Cage-guided Angle  Valve

40,50,65,80,1
00,150,200mm

ANSI125,150,300,6
00.JIS10,16,20,30
,40K. PN 1.6,
4.0, 6.4MPa
Diaphragm
12 HAPS High-pressure  Single-seat Angle
Valve
25,40,50,80mm ANSI900,1500,2500
.JIS63K.
Diaphragm
13 HMT/HDT Cock Valve

25,40,50,65,8
0,100,125,150
mm;  or 80,
100, 125,
150mm

ANSI150,300.
JIS10,20K.
Diaphragm
14 HPAC High-pressure Cage-guided Angle
Valve

40,50,80,100,
150,200mm

ANSI900,1500,2500
.JIS63K.
Diaphragm
15 HGT Diaphragm Control Vlave

20,25,32,40,5
0,65,80,100,1
25,150,200mm

PN 0.6, 1.0MPa Diaphragm
16 HLSW Bellows Sealed Small-caliber
single-seat control valve
Diaphragm
17 HTSW Bellows Sealed  single-seat
control valve
Diaphragm
18 HCBW Bellows Sealed  Blanced
Cage-guided control valve
Diaphragm
19 HLSKC Small-caliber Single-seat
Emergency Cut-off   Valve
Y Diaphragm
20 HTSKC Single-seat Emergency
Cut-off Valve
Diaphragm
21 HAAKC Single-seat  Emergency
Cut-off Angle Valve
Diaphragm
22 HLSJ Insulation Jacket Small-caliber
Single-seat Control Valve
Diaphragm
23 HTSJ Insulation Jacket  Single-seat
Control  Valve
Diaphragm
24 HCBJ Insulation Jacket Blanced
Cage-guided Control  Valve
Diaphragm
25 HAAJ Insulation Jacket Single-seat
Angle Valve
Diaphragm
26 HACJ Insulation Jacket Cage-guided
Angle Valve
Diaphragm
27 HCN Low-noice  Cage-guided
Control Valve
Diaphragm
28 HPF Fluorine Plastic  Valve Diaphragm
HB2000 SERIES OF ROTARY PNEUMATIC CONTROL VALVES
29 HB2410 Pneumatic low-load
butterfly control valve
DN50-3000mm ANSI150, JIS10K. Pneumatic
30 HS4410 Electric low-load
butterfly control valve
DN50-3000mm ANSI150, JIS10K. Electric
31 HB2412 Electric low-load butterfly control
valve
DN50-2400mm ANSI125,150,
JIS10K.
Pneumatic Piston
32 HB2414 Pneumatic double-eccentric hard
sealed butterfly control valve
DN50-2400mm

ANSI125,150,
JIS10K.

Pneumatic Piston
33 HB2416 Pneumatic 3-eccentric

hard sealed butterfly control valve

DN50-2400mm ANSI125,150,
JIS10K.
Pneumatic Piston
34 HB2417 Pneumatic butterfly control valve

used in water treatment

DN50-2000mm

ANSI125,150,
JIS10K,20K.

Pneumatic Piston
35 HB2510 Pneumatic O type control ball valve DN15-600mm ANSI150,300,400,6
00.

JIS10K,20K,30k,40
k.

Pneumatic Piston
36 HB2511 Pneumatic O type control ball valve
with light weight
DN25-200mm ANSI150,300,600.
JIS10K,20K,30k.
Pneumatic Piston
37 HB2610 Pneumatic V type control ball valve DN25,32,40,50
,65,80,100,12
5,150,200,250
,300,350,400m
m
ANSI150,300.
JIS10K,20K,30k.
PN1.6,4.0,6.4MPa.
Pneumatic Piston
38 HB2810 Pneumatic eccentric plug rotary ball
control valve
DN25-300mm ANSI150,300,600.
JIS10K,20K,30k,40
k.
PN1.6,4.0,6.4MPa.
Pneumatic Piston
HS2000 SERIES OF ROTARY PNEUMATIC CONTROL VALVES
39 HS4412 Intelligent electric double-eccentric
soft sealed control valve
DN50-2400mm ANSI125,150,
JIS10K.
Electric
40 HS4414 Intelligent electric double-eccentric

hard sealed control valve

DN50-2400mm

ANSI125,150,
JIS10K.

Electric
41 HS4416 Intelligent electric 3-eccentric hard

sealed butterfly control valve

DN50-2400mm

ANSI125,150,
JIS10K.

Electric
42 HS4417 Intelligent electric butterfly control
valve specially used in water

treatment

DN25-2000mm ANSI125,150.

JIS10K,20K.
PN0.6,1.0,1.6MPa.

Electric
43 HS4510 Electric O type shut-off ball valve

DN15-600mm

ANSI150,300,400,
600.
JIS10K,20K,30k,40
k. PN 1.6, 2.5,
4.0, 6.4,
10.0MPa.
Electric
44 HS4511 Electric O type shut-off ball
valve with light weight
Electric
45 HS4610 Intelligent electric V type
control ball valve
DN25-400mm ANSI150,300,600.
JIS10K,20K,30k.
PN 1.6, 2.5, 4.0,
6.4MPa.
Electric
46 HS4810 Intelligent electric plug
rotary ball control valve
DN25-300mm ANSI150,300,600.
JIS20K,30k,40k.
PN 1.6, 4.0, 6.4
MPa.
Electric

Bảng giá Hopeway Vietnam_ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Iraq
Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất:

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | http://www.ansvietnam.com     http://www.anhnghison.com

liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: